Javni razpis za sofinanciranje projektov podpornih institucij na področju razvoja podjetništva in visoko tehnološkega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica v letu 2024

Javni razpis za sofinanciranje projektov podpornih institucij na področju razvoja podjetništva in visoko tehnološkega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica v letu 2024

30. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2024, Stran: 1031

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev de minimis pomoči za sofinanciranje projektov podpornih institucij, ki izkazujejo podporo razvoju obrtne dejavnosti, podjetništva, inovativnosti ter razvoju tehnološko naprednih podjetij na območju Mestne občine Nova Gorica in/ali v Primorskem tehnološkem parku.

Projekt (v nadaljevanju; projekt podpornih institucij) predstavlja nabor aktivnosti izvajalca, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Za namen tega javnega razpisa se pod pojmom projekt podpornih institucij štejejo aktivnosti institucij, ki so ustanovljene z namenom nudenja podpore razvoju obrtne dejavnosti, podjetništva in tehnološko naprednih dejavnosti ter inovacij.

Aktivnosti v okviru prijavljenega projekta podpornih institucij so aktivnosti ki izkazujejo podporo pri nastanku, delovanju in razvoju obrtne dejavnosti, podjetništva in tehnološko naprednih podjetij, in sicer: izvedba usposabljanj in delavnic za obstoječa podjetja, svetovanje in usposabljanja za posameznike, ki se samozaposlijo, izobraževanje in animacija šolajoče se mladine, predstavitev dobrih praks, animiranje ter povezovanje lokalnega in/ali regionalnega okolja, organizacija dogodkov z namenom promocije lokalnega podjetništva, obrti, investicijskih priložnosti ter inovacijskega okolja in vse druge aktivnosti, ki izkazujejo podporo pri razvoju obrti, podjetništva in tehnološko naprednih tehnologij.

Mestna občina Nova Gorica iz naslova tega ukrepa ne sofinancira profitnih projektov ter vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme.

Projekt se lahko izvaja tudi izven območja Mestne občine Nova Gorica, če vpliva na prepoznavnost in promocijo lokalnega podjetniškega in inovativnega okolja ter občine.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina proračunskih sredstev:

De minimis pomoč se dodeli za:

Sklop A:

  • za sofinanciranje projektov podpornih institucij, ki izkazujejo podporo pri nastanku, razvoju in promociji obrtne dejavnosti in podjetništva; višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 60.000 EUR in je na voljo proračunski postavki 09088 - projekti za spodbujanje gospodarskega razvoja

Sklop B:

  • za sofinanciranje projektov podpornih institucij ki izkazujejo podporo nastanku razvoju in delovanju visokotehnoloških podjetij ter promociji visokotehnološkega in inovativnega okolja. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 63.000 EUR in je na voljo na proračunski postavki 09021 projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu.

Prijavitelji se lahko prijavijo na posamezen sklop ali na oba sklopa.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 31. 5. 2024, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po e-pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za pripravo vloge je na voljo na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj