Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024

02. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 29. 3. 2024, Stran: 783

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 (Uradni list RS, št. 106/23) se v poglavju 1. Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita tako, da se glasita:

»1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 znaša do 205.856,00 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:

  • PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 - sektor čebelarskih proizvodov - EU, v višini do 102.928,00 eurov,
  • PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 - sektor čebelarskih proizvodov - slovenska udeležba, v višini do 102.928,00 eurov.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj