Osnutek uredbe o pogojih za dodelitev investicijskih spodbud v raziskave, razvoj in inovacije

Osnutek uredbe o pogojih za dodelitev investicijskih spodbud v raziskave, razvoj in inovacije

26. 03. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 14. 3. 2024, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo osnutek Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije in ga posredovalo v javno obravnavo.

Evropska uredba 651/2014/EU, ki je bila nazadnje spremenjena 23. junija 2023, določa pogoje za državno pomoč, ki je združljiva s pravili delovanja notranjega trga in konkurence v Evropski uniji (EU). Predmetna uredba ureja različne oblike pomoči, vključno z regionalno pomočjo, pomočjo za male in srednje velike gospodarske družbe ter pomoč za raziskave, razvoj ter inovacije, po katerih se med drugim dodeljuje tudi pomoč po Zakonu o spodbujanju investicij.

Spremembe nekaterih določb uredbe 651/2014/EU zahtevajo uskladitev Zakona o spodbujanju investicij in Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije, s čimer se želi zagotoviti skladnost nacionalnih pravil o dodeljevanju pomoči z evropskimi pravili o državni pomoči. S predlogom Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije se tako usklajuje vsebina določb z določbami uredbe 651/2014/EU, hkrati pa predstavlja konsolidirano besedilo prvotne uredbe in vseh njenih poznejših sprememb.

V osnutku so predvidene naslednje spremembe:

  • Spremembe pomenov izrazov (definicij) v skladu s spremembami v Uredbi 651/2014/EU.

Zvišanje zgornjih meja absolutnih zneskov spodbud:

  • 55.000.000 eurov (prej 40 mio EUR) na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno temeljna raziskava, če več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo temeljnih raziskav;
  • 35.000.000 eurov (prej 20 mio EUR) na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno industrijska raziskava, če več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo industrijskih raziskav ali v kategorijo industrijskih ali kategorijo temeljnih raziskav kot celote;
  • 25.000.000 eurov (prej 15 mio EUR) na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno eksperimentalni razvoj, če več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo eksperimentalnega razvoja;
  • 8.250.000 eurov (prej 7,5 mio EUR) na študijo pri spodbudi za študije izvedljivosti za pripravo na raziskovalne dejavnosti.
  • V primeru spodbude za naložbe v raziskovalne infrastrukture absolutni znesek spodbude ne sme presegati 35.000.000 EUR (prej 20 mio EUR) na infrastrukturo.
  • V primeru spodbude za naložbe v inovacijske grozde absolutni znesek spodbude ne sme presegati 10.000.000 EUR (prej 7,5 mio EUR) na inovacijski grozd.
  • V primeru spodbude za svetovalne in podporne storitve za inovacije se lahko intenzivnost pomoči poveča do 100 % upravičenih stroškov, pod pogojem, da celotni znesek pomoči za svetovalne in podporne storitve za inovacije ne presega 220.000 eurov (prej 200.000 EUR) na gospodarsko družbo v kateremkoli triletnem obdobju. Absolutni znesek spodbude ne sme presegati 10.000.000 eurov (prej 5 mio EUR) na gospodarsko družbo in na investicijo pri spodbudi za inovacije za male in srednje velike gospodarske družbe.
  • Absolutni znesek spodbude ne sme presegati 12.500.000 eurov (prej 7,5 mio EUR) na gospodarsko družbo in na investicijo pri spodbudi za procesne in organizacijske inovacije. 
  • Spodbuda za inovacijski grozd se lahko po novem dodeli lastniku inovacijskega grozda (prej izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovacijski grozd).

Zainteresirano strokovno in drugo javnost vabijo, da posreduje komentarje in predloge na osnutek predloga uredbe s pomočjo funkcionalnosti portala e-demokracija ali neposredno na e-naslov: gp.mgts@gov.si s pripisom »Pripombe na predlog Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije«. V dopisu se sklicujte na številko zadeve IPP 007-40/2024/.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj