Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

19. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 15. 3. 2024, Stran: 609

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
  • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
  • spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 66.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šempeter - Vrtojba

Rok: Javni razpis je odprt do 30. 4. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 11. uro na sedežu občine, Tel: (05) 33-51-008, Kontaktna oseba: Nina Fiorelli Derman. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po e-pošti: nina.fiorelli@sempeter-vrtojba.si.

Razpisna dokumentacija: Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si.

Brezplačna razpisna dokumentacija za posamezni ukrep z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedeni elektronski naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. V primeru, da vlagatelj pošlje vlogo za sofinanciranje v okviru ukrepov Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij mora izpolniti ustrezno razpisno dokumentacijo, ki zadeva ta ukrep. V primeru, da vlagatelj pošlje vlogo za ukrep Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba mora izpolniti razpisno dokumentacijo, ki zadeva ta ukrep.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj