Javno povabilo za nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanje prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2024, v katere se bo SPIRIT Slovenija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Javno povabilo za nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanje prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2024, v katere se bo SPIRIT Slovenija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

12. 03. 2024

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 6. 3. 2024, www.spiritslovenia.si

Predmet povabila: Predmet povabila je nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanja prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2024, v okviru katerih bo agencija prepoznala interes za sodelovanje v vlogi nacionalnega partnerja.

Kot predhodno navedeni dogodki se štejejo festivali, razstave, konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih bo prihajalo do izobraževanja/ ozaveščanja/ mreženja/ srečanj/ izmenjave idej in dobrih praks med različnimi deležniki, s poudarkom na lesu, kot ključnemu materialu prihodnosti, trajnostnih in zelenih tehnologij.

Več

Namen povabila: Namen javnega povabila je skleniti partnersko sodelovanje na okvirno 10 dogodkih v letu 2024, z usmerjanjem programskih vsebin na promocijo uporabe lesa in ozaveščanju o prednostih lesa ter večanju prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti.

Lokacija dogodkov in časovni okvir: Dogodki, ki bodo deležni partnerske podpore, morajo biti organizirani na območju Republike Slovenije, v obdobju od 1. 4. 2024 do 31. 10. 2024.

Ocenjena vrednost in višina partnerske podpore: V okviru tega javnega povabila so zagotovljena sredstva v višini 41.000,00 EUR (brez DDV).

Agencija bo izmed prispelih predlogov izbrala okvirno 10 dogodkov, na katerih bo prepoznala interes za sodelovanje.

Agencija bo znesek partnerske podpore določila glede na kategorijo posameznega dogodka, in sicer:

  • enodnevni strokovni dogodek, namenjen udeležencem, ki prihajajo iz vrst lesno predelovalnih podjetij in drugih zainteresiranih podjetij, javnih institucij, izobraževalnih institucij, lokalnih skupnosti, investitorjev, mladih, arhitektov, oblikovalcev in druge zainteresirane javnosti,

višina partnerske podpore: 3.000,00 EUR + DDV;

  • večdnevni dogodek oz. dlje časa trajajoči dogodek, kot npr. razstava, tematski festival, potujoči dogodek, ki nagovarja najširšo slovensko javnost o prednostih ter o lastnostih lesa kot materiala in se odvija na frekventnih lokacijah po Sloveniji,

višina partnerske podpore: 5.000,00 EUR + DDV.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije  -SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za prejem ponudb je 21. 3. 2023.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi s tem javnim povabilom sprejemamo pisno na e-naslov: les@spiritslovenia.si. Odgovore bo agencija ponudnikom posredovala po elektronski pošti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje 3 (tri) dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb.

Več: Več po javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj