Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem (Postojna, Celje, Slovenska Bistrica, Bohinjska Bela in Vipava)

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem (Postojna, Celje, Slovenska Bistrica, Bohinjska Bela in Vipava)

26. 06. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 21. 6. 2013, Stran: 1905

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori, okrepčevalnice s pomožnimi prostori:

  • v vojašnici, barona Andreja Čehovina, Postojna, v stavbi v izmeri 195,47 m2,
  • v vojašnici Franca Rozmana Staneta, Celje, v stavbi v izmeri 159,31 m2,
  • v vojašnici Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica, v stavbi v izmeri 111,28 m2,
  • v vojašnici Boštjana Kekca; Bohinjska Bela, v stavbi v izmeri 256,63 m2,
  • v vojašnici Janka Premrla Vojka, Vipava, v stavbi v izmeri 191,95 m2 - notranja površina, 87,90 m2 – zunanja površina.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnih prostorov, za opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina za navedene poslovne prostore znaša:

  • v vojašnici, barona Andreja Čehovina, Postojna: 320,00 EUR,
  • v vojašnici Franca Rozmana Staneta, Celje: 440,00 EUR,
  • v vojašnici Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica: 460,00 EUR,
  • v vojašnici Boštjana Kekca, Bohinjska Bela: 130,00 EUR,
  • v vojašnici Janka Premrla Vojka, Vipava: 130,00 EUR.

Za nepremičnine se sklene najemna pogodba za obdobje pet let.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe.

Razpisnik: Ministrstvo za obrambo

Rok: Rok za oddajo ponudb je 8. 7. 2013.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino.

Dodatne informacije: Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni od dne 1. 7. 2013 do dne 5. 7. 2013 in dne 8. 7. 2013, od 9. do 12. ure, Tel: 031/686-345.

Ogled nepremičnin bo potekal dne 27. 6. 2013 in dne 5. 7. 2013, od 10. ure do 12. ure. Udeleženci ogleda se morajo javiti pri prijavni službi vojašnice.

Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja tudi na spletni strani: www.mo.gov.si, skupaj z vzorci najemnih pogodb.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj