Javni razpis URE/JP-2/2013

Javni razpis URE/JP-2/2013

26. 06. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 21. 6. 2013, Stran: 1882

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (ukrep U01);
  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep U02);
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (ukrep U03);
  • programi informiranja in ozaveščanja (ukrep U04).

Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • občine;
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti);
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 163.000 €.

Razpisnik: Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vlog je 5. 7. 2013, do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: razpis.ure@eg-prodaja.si.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletnem mestu: www.eg-prodaja.si/content/javni-razpisi-ure oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila, podanega na naslov e-pošte: razpis.ure@eg-prodaja.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj