Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024

05. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2024, Stran: 369

Na podlagi mnenja Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj z dne 16. 2. 2024 in sklepa komisije za pripravo razpisa za spodbujanje novih gospodarskih projektov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS ukrep 1/4-2021-2024) z dne 1. 3. 2024 se objavi sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP 1/4-2021-24), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25/23 z dne 24. 2. 2023.

1. Spremeni se besedilo prvega odstavka točke št. 6.1, ki po novem glasi:

Skrajni rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov OSSIN, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper - Capodistria, je 30. 6. 2024. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, se šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Vloga mora biti oddana v fizični (pisni) obliki in v elektronski obliki na ustreznem digitalnem mediju (USB ključ).

2. Spremeni se besedilo četrtega odstavka točke 6.2.1, ki po novem glasi:

Rok za oddajo vlog v letu 2024 (če se predvideva sofinanciranje projekta v letu 2024) je dne 31. 3. 2024 in 24. 5. 2024 za nedodeljena sredstva v prvem roku.

3. Doda se besedilo v prvem odstavku točke št. 5.1.2., ki glasi:

V kolikor je prijavitelj lastnik poslovnih prostorov, kot je razvidno iz zemljiškoknjižnega izpiska o lastništvu parcele in poslovnega objekta, mora zagotoviti, da v obdobju 5 let po zaključku investicije bo uporabljal prostor, ki je bil predmet sofinanciranja, v poslovne namene.

Razpisnik: Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj