Objavljen nov seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov

Objavljen nov seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov

18. 06. 2013

Vir in informacije: Davčna uprava RS, 10. 6. 2013, www.durs.gov.si

Po drugi javni objavi seznama neplačnikov je svoj dolg poravnalo 1067 zavezancev v višini 4.817.274  €.

Davčna uprava RS je na spletni strani: www.durs.gov.si 7. junija 2013 javno objavila nov seznam zavezancev za davek, ki obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazci) niso predložili do 25. 5. 2013 za izplačilo plače in nadomestila plače za mesec marec in seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. 5. 2013 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni.

V spodnji preglednici so predstavljeni statistični podatki objavljenega seznama neplačnikov.

Objavljen seznam 15.4.2013:

Pravne osebe

Fizične osebe

SKUPAJ

število

dolg

število

dolg

število

dolg

4.476 

577.377.076

11.442

350.600.013

15.918

927.977.089

Objavljen seznam 10.5.2013:

Pravne osebe

Fizične osebe

SKUPAJ

število

dolg

število

dolg

število

dolg

4.404

547.851.071,20

11.295

346.498.680,09

15.699

894.349.751

Objavljen seznam 10.6.2013:

Pravne osebe

Fizične osebe

SKUPAJ

število

dolg

število

dolg

število

dolg

4.507

556.095.159

11.418

349.364.020

15.925

905.459.178

Podatki kažejo, da se je v primerjavi s predhodnim seznamom neplačnikov, število dolžnikov povečalo za 226, skupni dolg pa  za 11.109.427,45 EUR. Po drugi javni objavi seznama neplačnikov je svoj dolg sicer poravnalo 1067 zavezancev v višini 4.817.274 €. Podoben delež poravnave davčnega dolga je bil tudi pretekli mesec. To pomeni, da je doslej po vsaki objavi seznama davčnih neplačnikov svoj dolg v višini cca 5 milijonov EUR poravnalo okrog 7% zavezancev, ki so bili uvrščeni na seznam.

Ažurirana seznama bosta na spletni strani DURS objavljena enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu. Stari seznam se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani. V seznamu neplačnikov se podatki objavijo razporejeni v razrede v odvisnosti od višine zapadlih neplačanih davčnih obveznosti.

Davčni zavezanci imajo tako še do 24. 6. 2013 čas, da pogledajo in uredijo svojo knjigovodsko kartico in morebiten zapadel dolg poravnajo, oziroma da predložijo obračun davčnega odtegljaja in se na ta način izognejo javni objavi na novem seznamu, ki bo javno objavljen do 10. julija 2013.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj