Javni razpis P7 2024 Mikrokrediti 2024

Javni razpis P7 2024 Mikrokrediti 2024

20. 02. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 16. 2. 2024, Stran: 285

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

- ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

- financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,

- omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 10.000.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis bo odprt do 8. 4. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

  • 8. 3. 2024 do 14. ure in
  • 8. 4. 2024 do 14. ure.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 8. 4. 2024, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74 ali na e-naslovu: razpisi@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj