Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - AGRO KMETIJSKA ZEMLJA

Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - AGRO KMETIJSKA ZEMLJA

13. 02. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 9. 2. 2024, Stran: 197

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt - AGRO KMETIJSKA ZEMLJA, št. 3301-1/2023-SRRS-10, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 42/23 z dne 7. 4. 2023, s spr. in dop. v št. 135/23 z dne 29. 12. 2023, in sicer kot sledi:

I. V preambuli razpisa se Pravilnik o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.) nadomesti s Pravilnikom o dodeljevanju spodbud v kmetijskem in gozdarskem sektorju, sektorju ribištva in akvakulture ter na podeželju z dne 30. 1. 2024.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se v prvem odstavku shema de minimis št. KDM-001-5940117-2023 z dne 17. 3. 2023 nadomesti s shemo de minimis št. KDM-001-5940117-2024 z dne 30. 1. 2024.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj