Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje

Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje

19. 12. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 126, Datum: 15. 12. 2023, Stran: 2268

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 61/23 z dne 2. 6. 2023, ki se glasi:

I. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.6. »rok izdaje garancij«, se točka 1 spremeni tako, da se sedaj glasi: »Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 30. 6. 2024.«

II. V poglavju 4 »rok in način prijave« se točka 1 spremeni tako, da se sedaj glasi: »Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 31. 5. 2024.«

V poglavju 4 »rok in način prijave« se spremeni tretji odstavek točke 2 »način prijave« tako, da se sedaj glasi: »Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 31. 5. 2024 priporočeno po pošti, e-pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu RRA Posavje ali po e-pošti, vloga oddana do skrajnega roka, do 12. ure.«

III. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj