Dopolnitev Javnega poziva JP-OVE-01 - nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote ...

Dopolnitev Javnega poziva JP-OVE-01 - nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote ...

12. 12. 2023

3 2
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 124, Datum: 8. 12. 2023, Stran: 2253

Dopolnitev Javnega poziva JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana objavlja dopolnitev Javnega poziva JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 109/23 z dne 27. 10. 2023 (v nadaljevanju Javni poziv JP-OVE-01):

1. V Javnem pozivu JP-OVE-01 se točka 4.2. - skupna višina predvidenih sredstev spremeni tako, da po novem glasi:

»Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 105 milijonov eurov.

Razpoložljiva sredstva se po posameznih sklopih spremenijo tako, da:

  • se sredstva sklopa 4 povečajo iz 15 mio EUR na 40 mio EUR.«

Po uveljavitvi spremembe Javnega poziva JP-OVE-01 so razpoložljiva sredstva po posameznih sklopih razdeljena na naslednji način:

Sklop

 

Tipi naprav

 

Razpoložljiva

sredstva

v mio EUR

Sklop 1

A

42

Sklop 2

B

6

Sklop 3

C, D, E

5

Sklop 4

F

40

Sklop 5

G, H

12

Skupaj

 

105

2. Oddaja vlog za prijavo projektov na sklop 1 za tip naprav A ni več mogoča. Javni poziv za »Sklop 1« se zaključi.

Vsa ostala določila Javnega poziva JP-OVE-01 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Borzen, d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj