Sprememba Javnega poziva 108SUB-EVPO23 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Sprememba Javnega poziva 108SUB-EVPO23 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

05. 12. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 121, Datum: 1. 12. 2023, Stran: 2220

Javni poziv 108SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (Uradni list RS, št. 69/23 in 77/23) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 7.a) točke (»Postopek obravnave vlog, a) Postopek«) se v tretjem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, ki jih Eko sklad izda v fizični obliki, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta. Elektronsko vročanje navedenih dokumentov Eko sklad opravi na način, da jih pošlje v elektronski predal, ki ga je vlagatelj navedel v vlogi, če pred vročitvijo ne bo sporočil, da želi, da se vroča v drug elektronski predal ali v fizični obliki. Takšna vročitev velja kot opravljeno 15. dan od dneva odpreme dokumenta v elektronski predal.«

Sprememba javnega poziva velja naslednji dan po objavi te spremembe v Uradnem listu RS.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj