Spremembe Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST

Spremembe Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST

14. 11. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 113, Datum: 10. 11. 2023, Stran: 2045

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST, št. 3021-1/2023-SRRS-37, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/23 z dne 20. 10. 2023 s spr. in dop. v št. 109/23 z dne 27. 10. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2. »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo 1. in 2. točke v četrtem odstavku oziroma pri namenu zagotavljanja likvidnosti zaradi odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023, kjer se sredstva dodelijo po shemi de minimis, po novem glasi:

1. Vlagatelj mora izkazati, da je imel škodo zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, kar mora biti razvidno iz izpisa iz aplikacije AJDA, obrazca za oceno škode, odločbe o pomoči za nastalo škodo, zapisnika o nastali škodi ali cenilnega zapisnika.

2. Skupna vsota sredstev (proračunska sredstva, zavarovalnina itd.) vlagatelju za odpravo posledic škode po poplavah v mesecu avgustu 2023 ne sme presegati dejanske škode.

II. Sklad hkrati objavlja, da se Javni razpis za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST, v delu namena vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgub energije, zapira z dnem 10. 11. 2023, finančni produkt BIZI LIKVIDNOST, v delu namena odprave posledic poplav, pa ostaja odprt do porabe sredstev oziroma do izteka odprtega razpisnega roka, tj. do 8. 12. 2023.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj