Novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo v javni obravnavi

Novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo v javni obravnavi

07. 11. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 3. 11. 2023, www.gov.si

Ministrstvo je v javno obravnavo posredovalo predlog novele Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1). Z njo med drugim podrobneje urejajo postopek dodelitve sredstev za izvajanje nalog Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) ter spreminjajo nekatere omejitve glede kapitalskih naložb. Uvajajo še pravno podlago za financiranje na ravni EU predhodno ocenjenih projektov.

SPS je izvajalska institucija, ki skladno z določbami ZPOP-1 in Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo izvaja različne oblike finančnih spodbud v skladu s sprejetimi strateškimi ter razvojnimi dokumenti Vlade Republike Slovenije, ministrstev ali drugih državnih organov s področja spodbujanja podjetništva.

Med drugim SPS izvaja instrumente v obliki kapitalskih naložb in naložb v enote ali deleže kolektivnih naložbenih podjemov. Zaradi dodatnega spodbujanja lastniškega financiranja je vlada preko SPS začela z različnimi iniciativami za tvegan kapital, semenski kapital, konvertibilna posojila in podobno. Republika Slovenija namreč na tem področju še vedno bistveno zaostaja, tako v EU kot tudi v mednarodnem merilu. SPS bo s temi spodbudami na podlagi usmeritev vlade in resornega ministrstva nadaljeval tudi v obdobju trenutne finančne perspektive. Predlog novele zakona podrobneje ureja postopek dodelitve sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja.

Zakon o javnih skladih, ki zavezuje tudi SPS, določa, da izpostavljenost javnega sklada iz naslova kapitalske naložbe v eno pravno osebo ne sme presegati 5 odstotkov kapitala javnega sklada. Izpostavljenost javnega sklada iz naslova vseh kapitalskih naložb v druge pravne osebe pa ne sme presegati 10 odstotkov kapitala javnega sklada. Tovrstna splošna omejitev SPS omejuje pri izvajanju ene izmed njegovih temeljnih dejavnosti in onemogoča učinkovito uporabo vseh sredstev, ki jih SPS s strani ustanovitelja prejme ravno za namen kapitalskih naložb in naložb v enote ali deleže kolektivnih naložbenih podjemov. Zato v predlogu novele predlagajo spremembo te in nekaterih drugih omejitev, z namenom bolj učinkovitega delovanja SPS.

Poleg tega pa predlagajo ureditev pravne podlage za financiranje projektov, ki so bili predhodno že ocenjeni oziroma potrjeni na ravni EU po postopku z javnim pozivom. Med te projekte se umeščajo med drugim tako imenovani pomembni projekti skupnega evropskega interesa (Important Projects of Common European Interest – IPCEI).

Celotno besedilo predloga resolucije je objavljeno na spletni strani e-demokracija.

Rok za pripombe je 3. december 2023.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj