Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote...

Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote...

02. 11. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 109, Datum: 27. 10. 2023, Stran: 1976

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je podrobneje opredeliti načine dodeljevanja pomoči, tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne ali toplotne energije, pogoje za dodelitev pomoči, vrste dokazil za izkazovanje in izpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči, vrste upravičencev do pomoči ter intenzivnost in višino finančne pomoči skladno z Uredbo.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije in toplote brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote, in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
  • samoupravna lokalna skupnost.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 80 milijonov eurov.

Pozivnik: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.

Rok: Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8. ure dalje do zaključka javnega poziva,

objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

Prijavitelj vlogo za javni poziv z oznako JP-OVE-01 odda izključno preko spletne aplikacije, na naslovu: www.borzen.si, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani: www.borzen.si.

Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na telefonski številki: (01) 620-76-17 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani: www.borzen.si, oziroma preko e-naslova: ove@borzen.si.

Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani: www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije prijavitelja projekta, ne bo odločil drugače.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj