Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov »Delovnega preizkusa« 2023/2024

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov »Delovnega preizkusa« 2023/2024

24. 10. 2023

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 23. 10. 2023, www.ess.gov.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Delovni preizkus po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca, na konkretnem delovnem mestu, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja. Izvaja se neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Delovni preizkus v obliki dela na domu ni dovoljen.

Delovni preizkus traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. Nedoseganje minimalno predpisanih ur mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na minimalno predpisano število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času delovnega preizkusa zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je izvajalec delovnega preizkusa z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa in morebitne anekse k navedeni pogodbi.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je izvedba delovnega preizkusa na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu, za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.  Namen delovnega preizkusa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta, preizkusijo svoja znanja, veščine, kompetence in/ali spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Za izvajanje delovnega preizkusa je namenjenih okvirno 850.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev.  Skrajni rok za oddajo ponudb na to javno povabilo je 30. 9. 2024 do 23.59 ure.

Dodatne informacije: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si.

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za javno povabilo na OS Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj