Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

10. 10. 2023

Objavljeno: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, 27. 9. 2023, https://ssgz.gzs.si/

Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) Finančna uprava Republike Slovenije poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov (v nadaljevanju: energetski ukrep) do 10. oktobra 2023 oddajo izjavo o vračilu pomoči prek eDavkov, s čimer se lahko izognejo nadzoru.

Na spletni strani eDavki je objavljenih več informacij o Izjavi o vračilu pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov. Oddati jo je mogoče zgolj prek eDavkov.

Finančni upravi (v nadaljevanju: FURS) je skladno ZUOPDCE podeljena pristojnost tako za izplačilo energetskega ukrepa kot tudi za nadzor nad vračilom energetskega ukrepa v primeru neizpolnjevanja pogojev. ZUOPDCE v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem energetskega ukrepa, določa vračilo prejetih sredstev, in sicer na način, da zavezanec vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejete pomoči. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva v 30 dneh. Omenjeno izjavo je bilo sicer treba vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oziroma obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2022 (to je 31. marec 2023).

Če zavezanec izjave za vračilo pomoči za gospodarstvo ob neizpolnjevanju pogojev ne vloži, lahko FURS izvede nadzor, kot to določa deveti odstavek 2. člena ZUOPDCE.

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga FURS, ugotavljajo, da nekateri zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za prejem pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov, izjave o vračilu pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov, kljub neizpolnjevanju pogojev, v zakonsko določenem roku (31. marec 2023), še niso vložili. Glede na navedeno pozivajo prejemnike pomoči, da v primeru neizpolnjevanja pogojev, do 10. oktobra 2023 oddajo Izjavo o vračilu pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov, prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru.

Možnost obročnega vračila

Na FURS se zavedajo, da lahko vračilo pomoči predstavlja precejšen likvidnostni izziv. Zato želijo opozoriti, da lahko prejemniki sredstev, ki jim je z odločbo naloženo vračilo neupravičeno prejetih sredstev, zaprosijo tudi za obročno vračilo pomoči. Skladno s prvim odstavkom 6. člena ZUOPDCE namreč lahko FURS na zahtevo upravičenca dovoli obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila prejete pomoči v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev, če zavezanec ob zapadlosti terjatve ne razpolaga z likvidnimi sredstvi, ki bi zadostovala za plačilo v enkratnem znesku.

Več informacij o energetskem ukrepu in pogojih, ki jih morajo zavezanci izpolnjevati, da jim pomoči ni potrebno vrniti, je objavljeno v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori na temo energetskega ukrepa.

Statistika

Ukrep je bil izplačan 6201 zavezancem, v skupnem znesku 53.755.533 evrov. Do 22. septembra 2023 je bilo izdanih 1432 odločb za vračilo energetskega ukrepa, v skupnem znesku 8.068.993,28 evrov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj