Sprememba Javnega poziva 71PO23 za kreditiranje okoljskih naložb

Sprememba Javnega poziva 71PO23 za kreditiranje okoljskih naložb

10. 10. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 103, Datum: 6. 10. 2023, Stran: 1821

Javni poziv 70POB23 za kreditiranje okoljskih naložb (Uradni list RS, št. 69/23) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo točke 4. Kreditni pogoji se v razdelku a.) Obrestna mera v tretjem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Za namena 1.A1, 1.A2, 1.A4 za naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, namenjene prodaji na trgu in za nakup vozil za cestni promet podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, se obrestna mera lahko prilagodi tako, da je fiksna obrestna mera oziroma višina skupne spremenljive obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh in se s kreditom ne dodeli dodatne pomoči za to naložbo.

V nobenem primeru pa obrestna mera ne more biti nižja od trimesečni EURIBOR + 1 % oziroma 2,8 % letno.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj