Sprememba Javnega razpisa - Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Sprememba Javnega razpisa - Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

03. 10. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 29. 9. 2023, Stran: 1761

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa - Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26, z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 35/22, Ob-1750/22, spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 52/22, Ob-2142/22 ter spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 50/23, Ob-2167/23), (v nadaljnjem besedilu: javni razpis):

V prvem in drugem odstavku 10. poglavja javnega razpisa se besedilo »18.000.000,00 EUR« spremeni tako, da se glasi »14.600.000,00 EUR«.

V drugem odstavku 10. poglavja javnega razpisa se besedilo »Pogodbe o sofinanciranju na osnovi objavljenega javnega razpisa ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na evidenčnem projektu 1611-21-0015 ter projekti uvrščeni v načrt razvojnih programov.« spremeni tako, da se glasi »Pogodbe o sofinanciranju bodo sklenjene, ko bodo na javnem razpisu izbrani projekti uvrščeni v načrt razvojnih programov Republike Slovenije.«

V prvem odstavku 14. poglavja javnega razpisa se besedilo »29. 9. 2023« spremeni tako, da se glasi »31. 10. 2023«.

V četrtem odstavku 14. poglavja javnega razpisa se besedilo »29. 9. 2023« spremeni tako, da se glasi »31. 10. 2023«.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj