Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2023

05. 09. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 94, Datum: 1. 9. 2023, Stran: 1637

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2023.

Sredstva se dodelijo za (naziv ukrepa): Spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne razpise).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je 15.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: Razpis se prične 1. 9. 2023 in se zaključi 28. 9. 2023.

Prijavitelji morajo vlogo izpolniti in oddati v elektronski obliki preko aplikacije na povezavi https://velenje.e-obcina.si/objava/719691, do 28. 9. 2023 do 9. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo v času uradnih MOV, kontaktna oseba: Metka Špindler, Tel: (03) 89-61-682 ali po e-pošti: metka.spindler@velenje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MOV: www.velenje.si (za občane/javne objave in razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj