Pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide

Pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide

12. 06. 2023

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 8. 6. 2023, www.gov.si

V Uradnem listu RS je bil 6. junija 2023 objavljen Pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide, o označevanju in postopku ugotavljanja skladnosti. Pravilnik pripomore k izboljšanju dostopnosti do vsakdanjih proizvodov in storitev, ki zaradi svojega izvornega oblikovanja ali naknadne prilagoditve ustrezajo posebnim potrebam invalidov.

Pravilnik določa podrobnejše pogoje glede dostopnosti proizvodov, označevanja in postopka ugotavljanja skladnosti. Zajema naslednje proizvode iz prvega odstavka 3. člena Zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide:

  1. potrošniške sisteme računalniške strojneopreme za splošno rabo in operacijske sisteme teh sistemov strojne opreme;
  2. samopostrežne terminale, in sicer plačilne terminalein samopostrežne terminale, namenjene zagotavljanju storitev (bankomate, prodajne avtomate za vozovnice, avtomate za prijavo, interaktivne samopostrežne terminale za zagotavljanje informacij, razen terminalov, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov ali ladij),
  3. potrošniško terminalno opremoz interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za elektronske komunikacijske storitve;
  4. potrošniško terminalno opremoz interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za dostop do avdiovizualnih medijskih storitev;
  5. e-bralnike.

Namen pravilnika je prispevati k pravilnemu delovanju enotnega trga EU, zlasti z odpravo in preprečevanjem ovir za prosti pretok nekaterih dostopnih proizvodov in storitev, ki nastajajo zaradi različnih zahtev glede dostopnosti. To bi povečalo razpoložljivost dostopnih proizvodov in storitev na notranjem trgu ter izboljšalo dostopnost ustreznih informacij.

Povpraševanje po dostopnih proizvodih in storitvah je veliko, število invalidov pa naj bi se po napovedih precej povečalo. Okolje, v katerem so proizvodi in storitve dostopnejši, omogoča bolj vključujočo družbo in invalidom lajša neodvisno življenje. Pravila bodo v pomoč tudi drugim osebam s funkcijskimi omejitvami, kot so starejše osebe, nosečnice ali osebe, ki potujejo s prtljago.

Pravilnik določa tudi postopek ugotavljanja skladnosti, to je notranji nadzor nad proizvodnjo, ki zajema zasnovo proizvoda in proizvodnjo. Proizvajalec sam zagotovi skladnost proizvodov s pogoji zakonodaje, za izvedbo postopka pa lahko pooblasti tretjo stran (usposobljen laboratorij). Poleg tega pravilnik določa vsebino tehnične dokumentacije, ki jo mora pripraviti proizvajalec.

Pravilnik bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel 28. junija 2025. To je tudi datum uveljavitve Direktive 2019/882/EU.

Zakonodaja

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj