Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024

12. 06. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 9. 6. 2023, Stran: 1197

Na podlagi sklepa Sveta obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v okviru javnega razpisa za spodbujanje novih gospodarskih projektov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS ukrep 1/4-2021-2024) z dne 08. 06. 2023 se objavi sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP 1/4-2021-24) objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/23 z dne 24. 2. 2023.

1. Spremeni se besedilo točke št. 4, ki po novem glasi:

»4. Višina razpisanih sredstev

Okvirna višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša za leto 2023 in leto 2024 skupaj 210.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 - Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-21-9004.

Razpisana sredstva za Ukrep 1 so razdeljena kot sledi:

 

Izplačila 2023

Izplačila 2024

Skupno

Ukrep 1

100.000,00 EUR

110.000,00 EUR

210.000,00 EUR

OSSIN si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev spremeni ali prekliče.«

2. Spremeni se besedilo devetega odstavka točke št. 7, ki po novem glasi:

»Rok za oddajo vlog v letu 2023 (če se predvideva sofinanciranje projekta v letu 2023) je dne 30. 3. 2023 in dne 23. 6. 2023 za nedodeljena sredstva v prvem roku (6.899,13 EUR), in dne 30. 3. 2024 (če se predvideva sofinanciranje projekta v letu 2024) oziroma dne 21. 6. 2024 za morebitna nedodeljena sredstva v prvem roku leta 2024.«

Razpisnik: Obalna samopravna skupnost italijanske narodnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj