SRIP MATPRO, Zagorje ob Savi

SRIP MATPRO, Zagorje ob Savi

06. 06. 2023

Datum: 1. junij 2023, ob 10.00 uri

Kraj: RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, Zagorje ob Savi

Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer imajo regije v EU - kritično maso znanja, kapacitet ter kompetenc ter s tem  inovacijski potencial za pozicioniranje v globalnih verigah vrednosti in na globalnih trgih.

Zato koncept pametne specializacije že vrsto let ni več samo pogoj za črpanje sredstev iz Evropske kohezijske politike, temveč je ključni vzvod za transformacijo in povečanje produktivnosti. To odsevajo tudi centralizirani razpisi za sredstva, ki jih razpisujejo agencije Evropske komisije (npr. nedavno objavljeni Interregional Innovation Investment Instrument I31) in skupni podvig Odbora regij in Evropske komisije za povečanje razumevanja koncepta pametne specializacije v vseh evropskih regija - Partnership for Regional Innovation - https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri.

Prav ukoreninjanju koncepta pametne specializacije med razvojnimi in inovacijskimi akterji v slovenskih pokrajinah posvečamo v Sektorju za koordinacijo pametne specializacije Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj posebno pozornost z organizacijo obiskov in delavnic v vseh slovenskih regijah.

Na dogodkih želijo prispevati k promociji prednostnih področij pametne specializacije, prispevati k pridobivanju novih članov za strateška razvojno inovacijska partnerstva, spoznavanju akterjev na terenu ter povezovanje za potrebe procesa podjetniškega odkrivanja - torej, identifikacije in izostritve prednostnih področij naše S52 (https://evropskasredstva.si/slovenska-strategija-pametnespecializacije/).

Želijo poiskati podjetja z novimi idejami, ki bi bila komplementarna s sedanjimi prednostnimi področji S5 ali pa celo, da prinesejo povsem nekaj novih in svežih idej.

Delavnica v Zasavski regiji bo potekala na temo prednostnega področja MATPRO - Materiali kot kočni produkti, katerih glavni cilj je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi okoljskim vidikom s ciljem zmanjšanja okoljskih in energetskih bremen proizvodnje, uporabe in ravnanja z odpadki.

Če ste inovativno podjetje, ki se želi povezovati in iskati nove ideje in rešitve za prehod v zeleno in digitalno dobo, je to dogodek za vas! 

Predvidena časovnica:

  • 10.00 - 10.45: Predstavitev S5
  • 10.45 - 12.00: Delavnica SRIP- podjetja
  • 12.00 - 13.00: Kosilo in neformalno druženj

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj