Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja

06. 06. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 2. 6. 2023, Stran: 1165

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. za:

  • A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,
  • B: financiranje investicij ter
  • C: financiranje obratnih sredstev.

Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 1.000.000,00 EUR, skupni garancijski potencial pa je 800.000,00 EUR.

Garancije za kredite se dodelijo vlagateljem, ki imajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica svoj sedež ali registrirano poslovno enoto.

Vlagatelji, ki imajo svoj sedež izven območja statistične regije Posavje, na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica pa registrirano poslovno enoto, so upravičeni do sredstev, v kolikor imajo v registrirani poslovni enoti vsaj 1 zaposlenega za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v statistični regiji Posavje. Prijavljeni projekt iz vloge se mora nanašati na registrirano PE na območju regije Posavje.

Cilji razpisa: Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev likvidnosti gospodarstvu.

Namen razpisa: Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 12. 2023.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, Tel: (07) 488-10-44, e-naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje: www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj