Popravek javnega razpisa »3. Javni razpis v programskem letu 2022 za ukrep Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022«

Popravek javnega razpisa »3. Javni razpis v programskem letu 2022 za ukrep Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022«

09. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 5. 5. 2023, Stran: 965

1. V 3. javnem razpisu v programskem letu 2022 za ukrep Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 7. 4. 2023, se besedilo javnega razpisa v točki 1 pod »Razpisana sredstva« v drugi razpredelnici spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:

  • PP 140032 - Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 4.271,33 eurov,
  • PP 140033 - Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 4.271,33 eurov.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.«.

2. Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj