Sprememba Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Sprememba Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

09. 05. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 5. 5. 2023, Stran: 964

V Javnemu razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (Uradni list RS, št. 52/22 in št. 81/22), se spremeni:

  • Točka 2.2. Cilj javnega razpisa, tako, da se sedaj glasi:

»Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 21 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije

  • Prvi odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, tako da se sedaj glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 21.000.000,00 EUR.«

  • Tretji odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, tako da se sedaj glasi:

»Predvidena dinamika sredstev po posameznih proračunskih letih je sledeča:

Proračunska postavka

Leto 2023

(EUR)

Leto 2024

(EUR)

Leto 2025

(EUR)

Leto 2026

(EUR)

SKUPAJ

(EUR)

PP221472 - C3K8ID Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte - NOO - MGRT

0,00

5.600.000,00

9.800.000,00

5.600.000,00

21.000.000,00

«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj