Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice v letu 2023

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice v letu 2023

25. 04. 2023

Objavljeno: Občina Ribnica, 19. 4. 2023, https://ribnica.e-obcina.si/

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov z namenom spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice, in sicer:

  1. za UKREP 1 - sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini do 15.000 EUR,
  2. za UKREP 2 - sofinanciranje obnove fasad v višini do 10.000 EUR,
  3. za UKREP 3 - sofinanciranje reklamnih izveskov in napisov v višini do 2.000 EUR,
  4. za UKREP 4 - spodbujanje sobodajalstva v višini do 10.000 EUR

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so podjetja, katerih sedež je v Občini Ribnica. V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora svojo naložbo izvesti na območju Občine Ribnica.

Upravičenec se, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, obravnava kot enotno podjetje. Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:

  • mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje,
  • malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje,
  • enotno podjetje pomeni vsa podjetja, kot izhaja iz opredelitve pojma enotno podjetje v nadaljevanju tega razpisa.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Ribnica

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. 6. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo:

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Ribnica: www.ribnica.si, zainteresirani jo lahko od dneva objave javnega razpisa do zaključka le-tega dvignejo tudi v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj