Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva občine Žalec v letu 2023

Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva občine Žalec v letu 2023

18. 04. 2023

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Žalec, 3. 4. 2023, www.mojaobcina.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih »de minimis« za naslednje ukrepe:

 • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
 • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
 • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
 • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • mikro podjetja, vključno s samostojnimi podjetniki in zadrugami, ki imajo sedež podjetja na območju Občine Žalec in imajo v celoti izpolnjene vse obveznosti iz davkov in prispevkov;
 • fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žalec, kadar gre za samozaposlitev;
 • mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so lastniki nepremičnin v občini Žalec, kadar gre za ukrep 4,
 • mikro in mala podjetja, vključno s samostojnimi podjetniki in zadrugami, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirana za področje turizma, kadar gre za ukrep 5.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 80.000 EUR. Okvirna razdelitev po ukrepih je:

 • UKREP 1: 20.000 EUR
 • UKREP 3: 20.000 EUR
 • UKREP 4: 30.000 EUR
 • UKREP 5: 10.000 EUR 

Razpisnik: Občina Žalec

Rok: Rok za oddajo vlog za UKREP 1, 3, 5 je 3. 5. 2023, za UKREP 4 je 1. rok: 3. 5. 2023 in 2. rok: 31. 8. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije za posamezne ukrepe lahko pridobite pri naslednjih kontaktnih osebah:

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Žalec: www.zalec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj