Objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

Objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

11. 04. 2023

2 1
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 3. 4. 2023, www.gov.si

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Ministrstvo je zakon pripravilo s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah EU zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti.

ZČmIS-1 je bil sprejet marca 2023, temeljni cilj in namen zakona pa je zagotovitev ustreznega prenosa direktiv EU v nacionalno zakonodajo z vidika reguliranja in urejanja delovnopravnega statusa vseh napotenih delavcev, kot so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Prvič po vstopu v Evropsko unijo (EU) je Slovenija pristopila k sistemski ureditvi čezmejnega poslovanja vseh slovenskih poslovnih subjektov, ki svojo registrirano dejavnost opravljajo s svojimi zaposlenimi delavci. Z zakonom se zagotavlja enaka obravnava napotenega delavca glede na samo naravo izvajanja dela (začasno ali občasno oziroma stalno, zaporedoma), določa varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab delovnopravne zakonodaje ter vzpostavlja orodja za učinkovito izvajanje nadzora nad spoštovanjem pravil čezmejnega izvajanja storitev tako z vidika delovnopravne zakonodaje kot tudi zagotavljanje ustrezne socialne varnosti napotenih delavcev.

ZČmIS-1 prenaša Direktivo (EU) 2020/1057 v zvezi s posebnimi pravili za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa. V zakonu smo v zvezi s tem definirali določene nove pojme, ki opredeljujejo različne vrste prevozov, opredeljene v predpisih EU. Določeni so pogoji čezmejnega izvajanja storitev na področju mednarodnega prevoza, obveznosti delodajalcev in samozaposlenih oseb, nosilcev samostojne gospodarske dejavnosti, na področju spoštovanja pravil čezmejnega napotovanja delavcev ter določene sankcije za kršitev teh pravil.

Drugi element sprememb ZČmIS-1 predstavlja regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitveno ali samozaposlitveno dejavnost opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU. Regulacija je potrebna, saj je nujno treba zagotoviti enako obravnavo vseh slovenskih poslovnih subjektov, ki čezmejno poslujejo oziroma izvajajo svojo registrirano dejavnost s svojimi delavci ali kot samostojni posamezniki, nosilci gospodarske dejavnosti. Na novo se določa skupne, nacionalne, pogoje za čezmejno izvajanje storitev za vsa slovenska podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ne glede na to, ali čezmejno storitev opravljajo začasno in občasno ali pa svojo dejavnost opravljajo v daljšem časovnem obdobju, v najmanj dveh državah članicah.

Z namenom izvajanja ZČmIS-1 se vzpostavlja evidenca o nadzorih na cesti nad tujimi delodajalci oziroma samozaposlenimi osebami na področju mednarodnega prevoza, opravljenimi na podlagi tega zakona. Določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je do zdaj omogočala znižanje davčne osnove za plačilo prispevkov za določene napotene delavce na zakonski minimum, pa ZČmIS-1 črta. Ta določba začne veljati z letom 2024.

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, naslednje določbe pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2024:

  • izvajanje Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, na drugi strani,
  • čezmejno izvajanje storitev delodajalcev in samozaposlenih ose (II. poglavje zakona),
  • vodenje evidenc prijav izvajanja storitev, izdanih potrdil A1 ter nadzorov na cesti nad tujimi delodajalci oziroma samozaposlenimi osebami na področju mednarodnega prevoza, (V. poglavje zakona, evidence)
  • določbe glede ugotavljanja resničnosti izjave o izpolnjevanju pogojev za izdajo potrdila A1, resničnosti izjave samozaposlenih oseb, neposrednega vpogleda v elektronsko evidenco Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) glede podatkov o izdanih potrdilih A1, pridobivanja podatkov o opravljenih prijavah izvajanja storitev, neposreden vpogled v elektronsko evidenco Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) o prijavah začetka izvajanja storitev,
  • določba o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj