Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v celjski regiji za leto 2023

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v celjski regiji za leto 2023

21. 03. 2023

Vir in informacije: Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC), www.gzs.si

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljajo Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v celjski regiji za leto 2023.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Regionalne gospodarske zbornice Celje (Občine: Celje, Šentjur, Štore, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Laško, Žalec, Prebold, Tabor, Vransko, Braslovče, Polzela, Dobrna, Vojnik, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice).

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

  • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

Predlagatelji lahko v letu 2023 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 3. 2023.

Rok za prijavo je 4. 4. 2023 preko spletnega obrazca. 

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj