Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2023

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2023

21. 03. 2023

Objavljeno: Občina Pivka, 15. 3. 2023, www.pivka.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2023.

Namen razpisa in višina sredstev: Nameni pomoči po tem razpisu so:

  • Subvencioniranje stroškov mladih podjetij - 11.000,00 EUR
  • Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja - 3.500,00 EUR.
  • Spodbujanje promocijskih aktivnosti - 5.000,00 EUR.  
  • Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture - 10.000,00 EUR.
  • Spodbujanje priprav projektov - 7.000,00 EUR
  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti - 20.000,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Pivka

Rok: Roki za oddajo vlog so: do 5. aprila 2023 (velja poštni žig 5. aprila 2023), do 10. maja 2023 (velja poštni žig 10. maja 2023) oziroma do 20. septembra 2023 (velja poštni žig 20. septembra 2023), vsakokrat priporočeno po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka najkasneje do 5. aprila 2023 oziroma do 10. maja 2023 oziroma do 20. septembra 2023, do 15. ure.    

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu: (05) 72 10 100 ali osebno pri Tanji Avsec ali na e-naslovu: tanja.avsec@pivka.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka: www.pivka.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.

Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-naslov: tanja.avsec@pivka.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj