Na voljo aplikacija za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti

Na voljo aplikacija za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti

14. 03. 2023

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 27. 2. 2023, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede (Univerza v Ljubljani) razvilo in oblikovalo model ekonomskih indikatorjev za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti v posamezni gospodarski družbi. Ti indikatorji so na podlagi ekonometričnega modela statistično testirani na parametre poslovanja slovenskega gospodarstva v obdobju 2011–2021.

Države članice Evropske Unije morajo namreč v skladu z direktivo, ki se nanaša na okvire preventivnega prestrukturiranja, odpust dolgov in prepovedi opravljanja dejavnosti ter ukrepe za povečanje učinkovitosti teh postopkov podjetjem omogočiti dostop do vsaj enega preglednega orodja za zgodnje opozarjanje (angleško early warning). Eden takšnih podsistemov je tudi orodje, ki zazna okoliščine in signalizira verjetnost nastanka insolvenčnega dogodka ter lahko gospodarske subjekte pravočasno opozori na potrebo po preventivnem prestrukturiranju.

Model, ki sta ga pripravila Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Fakulteta za družbene vede v sodelovanju s prof. dr. Anžetom Burgerjem, ima obliko spletne Excelove aplikacije. Namenjen je uporabi za posamezno gospodarsko družbo, ki lahko v posamezne liste Excelove datoteke vnese svoje zadnje razpoložljive poslovne izkaze - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. S pomočjo aplikacije uporabnik pridobi informativen izračun verjetnosti nastanka insolvenčnega dogodka v prihodnjih 12-ih mesecih v vaši družbi.

Rezultati, ki jih je mogoče pridobiti z aplikacijo, se obravnavajo kot informativno modelsko priporočilo. Namenjeni so vsem deležnikom, ki sodelujejo pri vodenju oziroma sanaciji in finančno-poslovni konsolidaciji določene gospodarske družbe, kot so denimo poslovodstvo, nadzorni organi, lastniki in denimo upniki. Podatki so namenjeni pravočasnemu vrednotenju negativnih tendenc v rezultatih poslovanja in izvajanju aktivnosti preventivnega prestrukturiranja. Z njihovo pomočjo uporabniki lahko prispevajo k odpravi stanja grozeče insolventnosti.

Model je v testni fazi prilagojen in namenjen kot pripomoček za uporabo za kapitalske družbe, ki poslujejo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). V okviru objektivnih okoliščin raziskave je bilo namreč edino za ta segment podjetij mogoče zagotoviti dovolj kakovostno bazo vhodnih podatkov, ki so predpogoj za dobro napovedno moč rezultatov modela.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj