Brezplačna spletna delavnica - »Odpadki in odpadna embalaža, OBVEZNO poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31. 3. 2023, zakonodaja in prihajajoči trendi«

Brezplačna spletna delavnica - »Odpadki in odpadna embalaža, OBVEZNO poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31. 3. 2023, zakonodaja in prihajajoči trendi«

14. 03. 2023

Datum: 16. marec 2023, od 10.00 do 12.00 ure

Kraj: na spletu preko aplikacije Microsoft Teams

V okviru točke SPOT svetovanje Posavje organizirajo brezplačno spletno delavnico z naslovom: »Odpadki in odpadna embalaža, OBVEZNO poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31. 3. 2023, zakonodaja in prihajajoči trendi«, ki bo potekala v četrtek, 16. marca 2023, ob 10.00 uri. Spletna delavnica bo izvedena v orodju Microsoft Teams.

Program:

1. V skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov predložiti poročila o odpadkih za leto 2022 najpozneje do 31. marca 2023.

2. Udeležencem e-delavnice bodo podana jasna pojasnila v navedenih primerih, katere obveznosti ima podjetje pri poročanju o odpadkih:

  • izvirni povzročitelj (poročilo se lahko predloži pisno ali elektronsko),
  • zbiralec ali obdelovalec odpadkov (poročilo lahko predloži samo elektronsko s pomočjo informacijskega sistema IS-odpadki, ki temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-odpadki).

3. Udeleženci spoznajo, kaj pomeni »biti proizvajalec« in kaj »dati embalažo v promet« ter navesti obveznosti pri poročanju.

4. Podana pojasnila in razlaga glede obveznega vodenja dokazov in poročanja o SUP uredbi, ki obvezuje proizvajalce ali pridobitelje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, da od 1. 1. 2023 vodijo dokazila in poročajo o teh izdelkih, danih na trg v RS.

5. Predstavljeni bodo prihajajoči trendi in sistemi ponovne uporabe, ki bodo popolnoma spremenjeni način delovanja in sledljivosti embalaže do leta 2030 bo morala vsa embalaža, ki bo danes na trgu dejansko možnost reciklaže, bo podjetje morala za embalaže vzpostaviti podobne postopke spremljanja embalažnih materialov, ki jih poznajo  . elektro podjetja pri označevanju CE, bo ponovna uporaba imela prednost in bo skoraj popolnoma spremenila poslovni model.

6. Odgovori na vprašanja.

Predavateljici:

  • Antonija Božič Cerar (za področje embalaže in odpadne embalaže, označevanje in poročanje ter prihajajoče obveznosti) je direktorica Službe za okolje, podnebje in energijo pri GZS. Pri svojem delu se srečuje z okoljskimi politikami in zakonodajami EU v Sloveniji, ki so tako pomembne za gospodarstvo tako s področja odpadkov, s katerimi se srečujejo skoraj vse pravne osebe do različnih upravnih postopkov in obvladovanja teh vidikov z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem ali okoljskim označevanjem.proizvodov. Svoje delovne izkušnje je pridobila še na Eko skladu, v jeseniški železarni in v Acroniju kot vodja oddelka za varstvo okolja.
  • Simona Lesar (za poročanje o odpadkih) deluje v okviru Službe za okolje, podnebje in energijo pri GZS. Je poznavalka in svetovalka gospodarstvu glede obveznosti v upravnih postopkih s področja okolja in prostorske zakonodaje, od okoljevarstvenih dovoljenj, do posameznih segmentov varstva okolja. Aktivno deluje na pripravi strokovnih vsebin in svetovanju za zeleni prehod gospodarstva v nizkoogljično trajnostno krožno gospodarstvo. Svoje delovne izkušnje je več kot dve desetletji pridobivala v gospodarstvu, v svetovalnih podjetjih Sint in Sinet ter kot pooblaščenka za varstvo okolja v Steklarni Hrastnik.

Delavnica je namenjena vsem odgovornim osebam za ravnanje z odpadki, skrbnikom varstva okolja, vodenjem in strokovnim sodelavcem v nabavi, logistiki, ekologiji, razvoju in komerciali ter vodilnim osebam proizvodnih in storitvenih podjetij, ki svoje produkte embalirate, pridobite blaga, ter tudi proizvajalcem in pridobiteljem servisne embalaže.

Udeležba je brezplačna.

Prijavite se lahko do vključno torka, 14. marca 2023.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj