Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023 - Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2023)

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023 - Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2023)

07. 03. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 3. 3. 2023, Stran: 412

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 za leto 2023.

Upravičeno območje razpisa: Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (v nadaljevanju: program).

Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:

  • v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
  • v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
  • v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
  • v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendvahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyertyános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
  • v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogoji najejte tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2023 znaša 300.000,00 EUR.

Razpisnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Rok: Rok za prispetje vloge je 31. 3. 2023. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom bodo objavljene na spletnih straneh PMSNS: www.muravidek.si in www.muravidek.re.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj