Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP-2021-24)

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP-2021-24)

28. 02. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 24. 2. 2023, Stran: 343

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev ukrepa 1 - Spodbujanje novih gospodarskih projektov.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti (v nadaljevanju ANS) preko sofinanciranja novih in nadgradnjo obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa je spodbuditi obseg investicij podjetij in doseči rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek novih naložb in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z naložbami na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske avtohtone narodne skupnosti, jih aktivno vključiti v razvoj območij z namenom, da se krepi gospodarska osnova narodne skupnosti. Z javnim razpisom se zasledujejo sledeči cilji:

  • zvišanje neto dodane vrednosti gospodarskih subjektov v programskem območju,
  • širitev in posodobitev proizvodnih ter storitvenih zmogljivosti mikro, malih in srednje velikih podjetjih,
  • splošen gospodarski razvoj področja,
  • povečanje zaposlitvenih priložnosti na programskem območju in
  • razvoj novih proizvodov in storitev.

Upravičena območja: Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov so:

Na narodno mešanih območjih z italijansko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:

  • v občini Ankaran območje naselja Ankaran/Ancarano;
  • v občini Izola območja krajev: Izola/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje;
  • v mestni občini Koper območja krajev: Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel /Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano,
  • v občini Piran območja krajev: Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago in Dragonja/Dragogna.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša za leto 2023 in leto 2024 skupaj 210.00,00 EUR.

Razpisnik: Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Rok: Skrajni rok za prispetje vloge je 30. 3. 2024.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani: www.cancostiera.eu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj