Sprememba Javnega poziva 101SUB-EVPO22 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Sprememba Javnega poziva 101SUB-EVPO22 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

03. 01. 2023

3 2
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 166, Datum: 30. 12. 2022, Stran: 2735

Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja spremembo Javnega poziva 101SUB-EVPO22 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila.

Javni poziv 101SUB-EVPO22 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni list RS, št. 81/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo drugega odstavka 1. točke (Predmet in namen javnega poziva) se spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti s podpičjem in se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»- pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.«

Besedilo prvega odstavka 3. točke (Upravičene osebe) se spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti s podpičjem in se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»- pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj