Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

23. 12. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 161, Datum: 23. 12. 2022, Stran: 2641

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/2445 z dne 14. 12. 2022 objavljamo povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.

2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21 dne 30. 4. 2021 (in spremembe Uradni list RS, št. 6/22 dne 14. 1. 2022, Uradni list RS, št. 17/22 dne 11. 2. 2022, Uradni list RS, št. 47/22 dne 1. 4. 2022, Uradni list RS, št. 60/22 dne 6. 5. 2022, Uradni list RS, št. 99/22 z dne 22. 7. 2022 in Uradni list RS, št. 110/22 z dne 19. 8. 2022), se v točki 6.1 drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 62.362.930,69 EUR v obdobju 2021 do 2023.«.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj