Objavljen prvi javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

Objavljen prvi javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

13. 12. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 30. 11. 2022, www.gov.si

Na spletni strani Zveze Slovencev na Madžarskem (ZSM) je bil 28. novembra 2022 objavljen javni razpis iz Programa za Porabske Slovence, ki so ga skupaj pripravili ZSM, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Gre za prvi razpis, s katerim matična država neposredno finančno pomaga zamejski narodni skupnosti.

Prvi razpis za pomoč za gospodarstvo zamejski narodni skupnosti je pomembno sporočilo slovenski skupnosti v Porabju. Slovenska skupnost v zamejstvu je lahko samo tako močna, kot je močno njeno gospodarstvo. Podpora gospodarski dejavnosti pa ne bo vplivala pozitivno samo na podjetja, ampak tudi na dobrobit njihovih zaposlenih in družin. S tem korakom Slovenija jasno sporoča, da nam je še kako mar za razvoj skupnosti zamejcev v Porabju na Madžarskem,

Razpis, ki ga izvaja ZSM, naslavlja podjetnike in podjetja s sedežem na območjih, kjer prebiva slovenska narodna skupnost na Madžarskem. MGRT je za razpis zagotovil 400.000 evrov.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirane nove in nadgradnja obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih ali samostojnih podjetnikih. Upravičenci lahko zaprosijo za sredstva v višini od 3000 do 50.000 evrov, pri čemer pa morajo zagotoviti lastna sredstva vsaj v višini 25% upravičenih stroškov. Sredstva bodo lahko porabili predvsem za gradbena in obrtniška dela ter za nakup strojev in opreme. Rok za prijavo na razpis je 20. januar 2023.

Namen razpisa je spodbujanje in krepitev lokalnega gospodarstva na tistih območjih Madžarske, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti.

1. oktobra 2022 sta ZSM in MGRT v prostorih Monoštrskega slovenskega doma predstavila Program za Porabske Slovence in tudi objavljen javni razpis. Na dogodku je bilo izkazano veliko zanimanje za razpis s strani lokalnih podjetnikov.

Program za Porabske Slovence je štiriletni program, za katerega bo MGRT namenilo dobrih 2,1 milijonov evrov. V letu 2023 je predviden naslednji razpis iz tega programa, in sicer iz ukrepa Širitve turistične in lokalne ponudbe.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj