Brezplačne delavnice GEA College za dijake, Ljubljana

Brezplačne delavnice GEA College za dijake, Ljubljana

13. 12. 2022

Gea College tudi v letošnjem letu srednjim šolam nudi brezplačne delavnice za vaše dijake.

Čas trajanja delavnice: 180 minut (4 šolske ure).

Izbirate lahko med:

1. Podjetništvo in inovativnost

Na delavnici boste govorili o vplivu podjetništva, ki se preko udejanjanja idej najpomembnejšega faktorja celotnega koncepta - podjetnika, transformira na našo konstitucijo realnosti. Primeri, ki so spremenili življenja velike večine ljudi, poslušalce navdušijo in jim načeloma odpro popolnoma nove vzorce razmišljanja v smeri podjetništva. Podatki, da lahko posamezen podjetnik v kratkem roku ustvari več kapitala kot pa je vreden proračun posamezne države - tudi Slovenije, dajo nadalje misliti, da je podjetništvo dejansko nevidna sila, ki vpliva na nas, če se tega zavedamo ali ne. Poslušalce se na delavnici spodbuja, da sodelujejo v največji meri s svojimi idejami, z željo, da je naš skupni čas kar najbolj produktiven in nepozaben.

Predavatelj: dr. Mitja Jeraj je docent in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd.

2. Kako razviti svojo poslovno idejo?

Predpogoj za uspešno podjetniško kariero je vedno dobro razdelana poslovna ideja. V okviru delavnice si boste pogledali, kako poiskati poslovno priložnost, kako analizirati panogo in kako si zastaviti poslanstvo, vizijo in cilje. Naučili se boste, kako oceniti potrebe in želje kupcev, kako izpostaviti konkurenčne prednosti in kako opredeliti trženjski splet. V nadaljevanju vam bodo predstavili tudi metode, s katerimi ocenite prihodke in stroške, ki predstavljajo osnovo za finančne projekcije. Predavanje bo obogateno s primeri iz prakse.

Predavatelj: dr. Dario Berginc je doktoriral na Fakulteti za družbene vede s področja menedžerskih strategij, trenutno deluje kot višji predavatelj in koordinator projektov na GEA College. Je avtor in soavtor številnih izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja podjetništva in trženja. V svoji karieri je izdelal številne poslovne načrte in strategije trženja, vodil pa je tudi številne seminarje in praktične delavnice na temo poslovnega načrta in evropskih sredstev. Sodeloval je na različnih projektih, povezanih z usposabljanjem mladih na področju podjetništva.

3. Marketing ali kako osvojiti trg

Trženje in marketing v današnjem svetu predstavljata besedi, ki ju srečujemo na vsakem koraku, vendar pogosto ne vemo točno, kaj naj bi pomenili. V okviru delavnice se boste naučili, kaj sta trženje in marketing in zakaj sta izrednega pomena v poslovnem svetu. Pogledali boste, kaj je marketinška strategija in na kakšen način s svojo rešitvijo pristopiti k potencialni ciljni skupini in predstaviti svojo idejo. V okviru delavnice vam bodo predstavili oblike marketinga, pomen pravega trenutka in kreativnosti.

Predavatelj: Iztok Sila se je na svoji poslovni poti kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je z mednarodnimi mrežami oglaševalskih in medijskih agencij ter skrbel za domače, regijske in globalne naročnike in blagovne znamke. Pred ustanovitvijo lastnega podjetja je vodi marketing in odnose z javnostmi v največji knjižni založbi, še prej pa je bil direktor sektorja za marketing v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju. Je nosilec naziva marketinški direktor leta, ki ga podeljuje Društvo za marketing Sloveniji.

4. Kaj je podjetniški mindset?

V okviru delavnice boste razbijali mite, kaj je in kaj ni podjetniška miselnost. Spoznali boste, kaj je za podjetništvo omejujoče ter pogledali, kaj so temeljna vprašanja uspeha. Skupaj boste poskušali odgovoriti na vprašanje, kako se soočiti s spremembami miselnosti in kaj je paradoks uspeha. V okviru delavnice bodo predstavljeni tudi primeri dobrih praks »out of the box« miselnosti.

Predavatelj: Mihael Leskovar, diplomiran politolog teoretsko-analitske smeri, z večletnimi izkušnjami v institucijah regionalnega razvoja in podpornega okolja za podjetništvo. Na svoji poslovni poti se vsakodnevno srečuje s spodbujanjem podjetnosti in inovativnosti v družbi ter s podpiranjem trajnostnega razvoja v okviru programov in projektov s področja gospodarstva. Njegove glavne pristojnosti so podjetniški izzivi mladih, razvoj poslovnih idej in raziskovalni ter razvojni procesi v podjetništvu. Ima bogate izkušnje s projekti, financiranimi iz EU na zgoraj omenjenih področjih, izkušnje pa je pridobival z rednim spremljanjem poslovanja inkubiranih podjetjih, tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju.

5. Kako pripraviti predstavitev svoje ideje (Pitch)?

Pitch je kratka predstavitev podjetja, s katero se posameznik ali podjetje predstavi potencialnemu kupcu, dobavitelju, investitorjem, svojim sošolcem ali učitelju. Ker je za uspešno sodelovanje z dotičnimi poslovnimi deležniki izrednega pomena predstavitev poslovne ideje, se boste v okviru delavnice posvetili načinu za pripravo uspešnega pitcha. V okviru praktične delavnice se boste naučili priprave in strukture dobrega pitcha, da je hkrati dinamičen in zanimiv. Še posebej se boste lotili priprave elevator pitcha, s katerim v zgolj eni minuti skušate navdušiti občinstvo, ki te posluša.

Predavateljica: mag. Aleša Mihelič je komunikologinja in športnica, ki se navdušuje nad japonskim gledališčem kamishibai in cirkusom. Njena poslovna pot se je začela s trženjem, organizacijo in izvedbo različnih dogodkov, v različnih oglaševalskih agencijah pa je bila vodja projektov za večje naročnike. Trenutno sodeluje pri projektu SIO, kjer načrtuje, organizira in izvaja izobraževalne seminarje ter hkrati mentorira startup podjetja. Ukvarja pa se tudi z delavnicami pitchinga in poslovnimi igrami.

6. Poslovno-izobraževalne igre

V uvodu boste spoznali, zakaj se ljudje igramo, od kod izvira kakšna igra in kaj so dobrobiti iger. Pri metodi igrifikacije gre za uporabo elementov, značilnosti, konceptov in načel iger v neigralnem kontekstu, pri čemer gre za prenos pozitivnih lastnosti iger, ki so za ljudi zabavni in posledično delujejo tako, da so judje bolj zavzeti za učenje ali aktivnost, ki jo izvajajo. In kaj ima igra skupnega s podjetništvom? Igrifikacija postaja pomembno orodje tudi v organizacijah in se uporablja predvsem na področju učenja, motiviranja in spodbujanja zavzetosti zaposlenih. V zadnjem delu delavnice se bodo dijaki tudi sami preizkusili v igranju ene od zanimivih iger, kjer bodo v praksi na lastni koži izkusili, kaj pomeni tim, organizacija, povezanost, učenje in prilagajanje.

Predavateljica: mag. Aleša Mihelič je komunikologinja in športnica, ki se navdušuje nad japonskim gledališčem kamishibai in cirkusom. Njena poslovna pot se je začela s trženjem, organizacijo in izvedbo različnih dogodkov, v različnih oglaševalskih agencijah pa je bila vodja projektov za večje naročnike. Trenutno sodeluje pri projektu SIO, kjer načrtuje, organizira in izvaja izobraževalne seminarje ter hkrati mentorira startup podjetja. Ukvarja pa se tudi z delavnicami pitchinga in poslovnimi igrami.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj