Sprememba Javnega poziva REVAV-15 - Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Sprememba Javnega poziva REVAV-15 - Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

06. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 151, Datum: 2. 12. 2022, Stran: 2558

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-15 - Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 250.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 201.301,09 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj