Slovenija je po številu ženskih izumiteljic nad evropskim povprečjem

Slovenija je po številu ženskih izumiteljic nad evropskim povprečjem

22. 11. 2022

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 9. 11. 2022, www.gzdbk.si

Podatki najnovejše raziskave Evropskega patentnega urada opozarjajo na vrzel med spoloma na področju inovacij, saj ženske predstavljajo le 13,2 % evropskih izumiteljev, navedenih v patentnih prijavah. Slovenija se s 17, 4 % ženskih izumiteljic uvršča nekoliko nad evropsko povprečje.

Raziskava temelji na odstotku izumiteljic, navedenih v vseh patentnih prijavah pri Evropskem patentnem uradu od leta 1978 do leta 2019. Delež izumiteljic v Evropi se je v zadnjih desetletjih sicer povečal (z le 2 % konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja na 13,2 % leta 2019), vendar še vedno obstaja velika razlika med spoloma. Stopnja izumiteljic je tudi precej nižja od siceršnjega deleža žensk med raziskovalci in diplomanti naravoslovja in tehnike.

Glede na raziskavo je stopnja izumiteljic v Evropi višja od stopnje izumiteljic na Japonskem (9,5 %), vendar nižja od stopnje izumiteljic v Južni Koreji (28,3 %), na Kitajskem (26,8 %) in v Združenih državah Amerike (15,0 %).

Med evropskimi državami z najvišjim deležem izumiteljic izstopajo Latvija (30,6 %), Portugalska (26,8 %), Hrvaška (25,8 %), Španija (23,2 %) in Litva (21,4 %), najnižji delež pa imajo Nemčija (10,0 %), Luksemburg (10,0 %), Lihtenštajn (9,6 %) in Avstrija (8,0 %).

Največji delež evropskih izumiteljic je na področju kemije, medtem ko je delež žensk v strojništvu najnižji. V kemijskem sektorju imajo patentne prijave na področjih biotehnologije in farmacije več kot 30-odstotni delež izumiteljic.

Raziskava ugotavlja, da imajo v obdobju od leta 2010 do 2019 patentne prijave univerz in javnih raziskovalnih organizacij bistveno večji delež izumiteljic (19,4 %) kot patentne prijave zasebnih podjetij (10,0 %). Poleg tega poročilo razkriva, da je ženske pogosteje najti v izumiteljskih skupinah kot med posameznimi izumitelji, vendar imajo v teh skupinah običajno manj vodilnih položajev kot moški.

Na spletni strani Evropskega patentnega urada si lahko ogledate celotno raziskavo (v angleškem jeziku).

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj