Oddaja e-vlog za pridobitev pomoči zaradi visokih povišanj cen energentov možna do 15. novembra 2022

Oddaja e-vlog za pridobitev pomoči zaradi visokih povišanj cen energentov možna do 15. novembra 2022

08. 11. 2022

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 8. 11. 2022, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v enem tednu od odprtja spletne aplikacije za dodelitev nepovratnih sredstev za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina prejela 162 vlog, od tega je 153 vlog za enostavno in 9 za posebno pomoč, v skupni višini 6,4 milijona evrov zaprošene pomoči. V postopku priprave in oddaje vlog v aplikaciji pa je še 1440 vlog (podatek velja na dan 8. 11. 2022, ob 14. uri), kjer je rezervirana okvirna višina pomoči 25,1 milijona evrov. Rok za oddajo vlog se izteče prihodnji torek, 15. 11. 2022, ob 12. uri, ko se bo aplikacija zaprla in oddaja vlog pod nobenim pogojem ne bo več možna. SPIRIT Slovenija upravičence poziva, naj podrobno preberejo napotke za pripravo in oddajo vloge, pri tem pa jim je lahko v podporo tudi klicni center za tehnično pomoč.

Spletna aplikacija, ki od prvega dne deluje brez težav, upravičencem omogoča enostavno in hitro pripravo in oddajo vlog v 10 korakih, ki so opremljeni z natančnimi navodili in opozorili. Na SPIRIT Slovenija opažajo, da so imeli v prvem tednu prijavitelji nekaj tehničnih težav pri pripravi in oddaji vloge v aplikaciji, najpogosteje pri podpisovanju pooblastila s kvalificiranim digitalnim potrdilom, zato jim svetujejo, naj v primeru težav sledijo napotkom na spletni strani izdajatelja potrdila.

Kdo so upravičenci in kdo niso

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so gospodarske družbe in zadruge, zasebna društva in zavodi, gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, k so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje iz 3. člena ZPGVCEP. Mednje pa ne sodijo tisti, ki opravljajo finančne storitve, zavarovanja in pozavarovanja ter pokojninski skladi, zoper katere je začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, za katere veljajo sankcije EU zaradi ruske agresije in tisti, ki so ceno svojih izdelkov ali storitev zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina dvignili za več kot desetino.

Mali poslovni odjemalci in fizične osebe

Na agenciji so od začetka prejeli tudi veliko vlog malih poslovnih odjemalcev, ki pa so upravičeni do pomoči zgolj za obdobje junij - avgust letos, saj imajo od 1. 9. 2022 regulirane cene. Mali poslovni odjemalci so tisti, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh oziroma je pri električni energiji njihova priključna moč manjša ali enaka 43 kW in skupna priključna moč vseh merilnih mest pa enaka ali manjša 86 kW. Prejeli so tudi številna vprašanja s strani fizičnih oseb, zato na agenciji poudarjajo, da fizične osebe v smislu posameznikov, državljanov, po tem zakonu niso upravičene do pomoči. Sicer upravičence pozivajo, naj natančno preverijo, kdo sodi med upravičene prejemnike pomoči, ki so navedeni v 3. členu ZPGVCEP.

Priporočila upravičencem pri izpolnjevanju vlog

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj podajata nekaj priporočil pri izpolnjevanju vlog glede na doslej zaznane izzive upravičencev: 

 • Pred vnosom vlog naj pozorno preberejo in upoštevajo navodila za izpolnitev vloge.
 • Preberejo naj tudi odgovore na vprašanja, objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.
 • Vlogo digitalno podpišejo zakoniti zastopniki, zato morajo imeti kvalificirano digitalno potrdilo. Če imajo pooblaščenca, ta potrebuje pooblastilo za oddajo vloge.
 • V vlogi naj oddajo podatke v megavatnih urah (MWh) in ne v kilovatnih urah (KWh).
 • Za izračun povprečne cene naj uporabijo samo ceno električne energije oz. zemeljskega plina, brez omrežnin in drugih dajatev.
 • Če imajo več lokacij in različne ponudnike energentov, podatkov ne vpisujejo ločeno, temveč seštejejo vse zneske energije in vnesejo povprečno ceno na enoto.
 • Če se odločajo med enostavno ali posebno pomočjo, lahko med vnosom primerjajo zneske, do katerih bi bili upravičeni v primeru ene ali druge pomoči.
 • Malim poslovnim odjemalcem priporočajo, da si pred pričetkom vnosa na SPIRIT kalkulatorju izračunajo, ali so sploh upravičeni do pomoči.
 • Ko vlogo oddajo, se jo ne da več popraviti, lahko jo zgolj umaknejo in ponovno oddajo novo vlogo.
 • Vzpostavljen je tudi klicni center za pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pri podpisovanju dokumentov.
 • Na voljo sta elektronska naslova za tehnična in vsebinska vprašanja.

Več informacij o pomoči gospodarstvu in podrobna navodila za oddajo vloge so na tej povezavi.

Povezava na Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP).

***

Spomnimo: Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina je SPIRIT Slovenija vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere lahko upravičenci od 1. 11. 2022 dalje oddajo vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina. Na voljo je 80 milijonov evrov ter enostavna, posebna in pomoč za energetsko odzivna podjetja, in sicer za obdobje od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov,  pri posebni največ 30 odstotkov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičenci bodo pomoč prejeli v dveh delih, in sicer do 31. 12. 2022 stroške za junij - september ter do 15. 3. 2023 za stroške oktober - december.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj