Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

25. 10. 2022

14 2
Koristnost članka
14 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 29. 9. 2022, www.findinfo.si, Avtor: Simona Matko Počivalšek

Pravico do odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 3. odstavku 79. člena, kjer je prav tako opredeljeno kdaj delavcu ne pripada odpravnina iz naslova pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Kadar je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena iz spodnjih razlogov delavcu odpravnina ne pripada.

  1. Razlog, kadar gre za pogodbo o zaposlitvi za določen čas v primeru nadomeščanja začasnega odsotnega delavca.
  2. Razlog, kadar gre za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece.
  3. Razlog, kadar gre za opravljanje javnih del oz. kadar je bila pogodba za določen čas sklenjena zaradi vključitve aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Če bi se delodajalec odločil in v zgornjih primerih vseeno izplačal odpravnino bi le-ta bila v celoti obremenjena s prispevki in davki.

Višina odpravnine je odvisna od časa trajanja pogodbe o zaposlitvi

Za pogodbe o zaposlitvi, ki so bile sklenjene za manj kot leto dni, delavcu pripada odpravnina v višini 1/5 osnove.

Če je pogodba za določen čas bila sklenjena za več kot eno leto je osnova za izračun prav tako 1/5 osnove za dopolnjeno polno leto in povečano za sorazmerni del prav tako za 1/5 osnove za vsak mesec dela nad 1 leto. Tako bi na primer delavcu, ki je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 18 mesecev, pripadala odpravnina v višini  (za 12 mesecev) 1/5 osnove + (za 6mesecev * 1/5 osnove za vsak mesec nad 12 mesecev).

Izračun bi bil sledeč:

Povprečna plača delavca za zadnje tri mesece = 1.500,00 EUR

Osnova za izračun odpravnine = (1.500,00 EUR / 5) =300 EUR (1/5 osnove)

Obdobje zaposlitve 18 mesecev = 300 EUR + (6mesecev *  300EUR) =  2.100,00 EUR.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas za zadnje tri mesece dela. V primeru, če je delavec v bolniškem staležu v času zadnjih treh mesecev, je potrebno pri izračunu osnove upoštevati izračun povprečne plače kot če bi delavec delal oziroma se v izračun osnove upoštevajo zadnji trije meseci, ko je delavec delal polni delovni čas. Osnova se izračuna na podlagi BRUTO I zneskov.

Primer izračuna osnove za delavca, ki ni bil v bolniškem staležu in mu pogodba o zaposlitvi preneha 31. 3. 2022.

Vsi zneski so v BRUTO I v EUR

Plača delavca za mesec januar 2022 = 1.480,00 EUR

Plača delavca za mesec februar 2022 = 1.395,00 EUR

Plača delavca za mesec marec 2022 = 1.630,00 EUR

Izračun povprečne plače delavca za zadnje tri mesece =

(1.480,00 + 1.395,00 + 1.630,00) / 3 = 1.501,67 EUR

Osnova za izračun odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je 1/5 osnove, kar znaša 1.501,67 EUR / 5 = 300,34 EUR.

Poglejmo si še davčni vidik izplačila te vrste odpravnine. V skladu z 11. točko,  1. odstavka 44. člena > Zakon o dohodnini (ZDoh-2) se v davčno osnovo ne všteva odpravnina zaradi prenehanja pogodbe za določen čas v višini največ treh povprečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji v primeru da je izračunana odpravnina v skladu z 79. členu ZDR-1. Izračun je opisan zgoraj.

Na REK obrazcu se odpravnina iz razloga prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas poroča na dan izplačila na spodnji način:

REK-1 obrazec / VRSTA DOHODKA : 1190 / iREK B09a

V primeru, da bi delodajalec izplačal delavcu višji odpravnino kot je izračunana v skladu z 79. členu ZDR-1 bi moral delodajalec od razlike nad davčno osnovo ustrezno odvesti prispevke za socialno varnost in dohodnino na podlagi povprečenja izplačil vseh dohodkov za delavca v mesecu izplačila odpravnine.

***

Viri:

  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
  • Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
  • Portal eDavki

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj