Sprejeta Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Sprejeta Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

18. 10. 2022

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 14. 10. 2022, www.gzdbk.si

Vlada je sprejela Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki ureja posamezne cilje in ukrepe za nekatere posamezne plastične proizvode in za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov.

Cilj vseh ukrepov je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter njihova smotrna zasnova in raba. Uredba tako določa ukrepe za najpogosteje najdene odpadne plastične proizvode za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko. S to uredbo se v slovenski pravni red v celoti prenaša Direktiva (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (sistem PRO). Ti proizvodi so: vsebniki pijač, ki vsebujejo pijače do treh litrov, lahke plastične nosilne vrečke, zavitki in ovoji, lončki za pijače, posodice za živila, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki (tobačni izdelki). Sistem PRO je na novo predpisan tudi za proizvajalce, ki dajo na trg ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. Za vse te proizvode se za njihove proizvajalce uvaja sistem PRO s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti.

Proizvajalci, ki dajo na trg v Sloveniji plastične proizvode za enkratno uporabo, bodo morali v okviru sistema PRO javnim sistemom za čiščenje javnih površin plačevati sorazmeren del stroškov čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti. V primeru tobačnih izdelkov proizvajalci lahko krijejo tudi stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja. Za pregledno in sorazmerno porazdelitev stroškov čiščenja smetenja je predpisana metodologija izračuna teh stroškov, ki temelji na deležu odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh in deležu plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki se dajo na trg v Sloveniji.

Proizvajalci, ki dajo na trg v Sloveniji ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru sistema PRO morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in nadaljnje ravnanje z odpadki. V Sloveniji še nimamo ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od uveljavitve uredbe naprej. Vsi proizvajalci plastičnih proizvodov, ki so predmet te uredbe, razen proizvajalcev, ki dajejo na trg tobačne izdelke, bodo morali izvajati ozaveščanje o razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki, kot tudi ozaveščanje o negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov na okolje, zlasti morsko, in na zdravje ljudi in živali ter vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov na kanalizacijsko omrežje.

V uredbi je določen tudi nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepe za dosego tega cilja. Cilj je zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo do leta 2026 najmanj 20 % , glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov, danih na trg v Sloveniji. Za zmanjšanje porabe so sprejeti ukrepi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke ter ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe teh proizvodov.

Uredba določa tudi zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer mora biti vsebnost reciklata od 1. januarja 2025 naprej najmanj 25 % v (polietilen tereftalata PET) PET plastenkah in od 1. januarja 2030 naprej najmanj 30 % v vseh plastenkah za pijačo do prostornine treh litrov.

Za namene recikliranja plastenk je določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 naprej najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 naprej najmanj 90 %.

Vir: gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj