Brezplačna delavnica - »Kalkulacija prodajnih cen v času tržne nestabilnosti«, Sevnica

Brezplačna delavnica - »Kalkulacija prodajnih cen v času tržne nestabilnosti«, Sevnica

27. 09. 2022

Datum: 7. oktober 2022, ob 11. uri

Kraj: v učilnici OOZ Sevnica (II. nadstropje poslovne stavbe), Cankarjeva ulica 1, Sevnica

SPOT svetovanje Posavje vabi podjetnike in potencialne podjetnike na brezplačno delavnico - »Kalkulacija prodajnih cen v času tržne nestabilnosti«.

Za vsakega samostojnega podjetnika ali družbo je uporaba cenovnih strategij zelo pomemben dejavnik uspeha. Prodajna cena je namreč poleg prodajne količine edini element, ki ustvarja prihodek. Cena se oblikuje na podlagi številnih dejavnikov, ki imajo vpliv na dobiček preko razlike med prodajno ceno proizvoda/storitve in celotnimi stroški proizvoda/storitve ali vpliva na prodajne količine.

Na delavnici bo poudarek na odločanju, kateri pogoji poslovanja (obseg naročila, prodajna cena, lastna cena, prispevek za kritje) so za podjetje sprejemljivi na kratek ali na dolgi rok. V času večjih tržnih nestabilnosti in inflacije, v kateri se nahajamo sedaj, se porušijo poznana razmerja med temi kategorijami, zato se lahko zamegli osnovna logika, ki je je potrebno poznati. Na delavnici se bomo posvetili tej tematiki.

Program:

Postavljanje prodajne cene v razmerah tržne nestabilnosti (2 šolski uri)

1.1. Osnovni pristopi postavljanja prodajnih cen:

  • Glede na stroške (stroški plus)
  • Glede na povpraševanje
  • Glede na konkurenco

1.2. Diskusija: vpliv tržnih nestabilnosti na oblikovanje prodajnih cen po različnih pristopih

Vpliv nihanja stroškov na rezultate poslovanja (3 šolske ure)

2.1. Naravne vrste stroškov v računovodskih izkazih

2.2. Stroški z vidika odzivnosti na spremembe v obsegu poslovanja:

  • Fiksni in variabilni stroški
  • Prispevek za kritje proizvoda in lastna cena kot informaciji za oblikovanje cen
  • Poslovni vzvod: vpliv strukture stroškov na poslovanje

2.3. Diskusija: vpliv tržnih nestabilnosti na stroške in njihov učinek na poslovanje

Predavateljica: Dr. Mojca Marc, izredna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Usposabljanje je namenjeno malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom, prvenstveno iz Posavja.

Udeležba je brezplačna.

Prijave so mogoče do 30. 9. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj