Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022

13. 09. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 117, Datum: 9. 9. 2022, Stran: 2015

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je povečevanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o postopkih za izvrševanje proračuna za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
  • Ukrep 2: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za leto 2022 znaša 21.000,00 EUR, in sicer:

  • 12.000,00 EUR za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja (ukrep 1) in
  • 9.000,00 EUR sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih (ukrep 2).

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Vloga mora prispeti najkasneje do 26. 9. 2022 do 15. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 19. 9. 2022, do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 20. 9. 2022, do 16. ure.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj