Potrjeno je zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano

Potrjeno je zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano

06. 09. 2022

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Regionalna zbornica Gorenjska, 1. 9. 2022, www.gzs.si/oz_gorenjska/

Vlada je v Uradnem listu RS (Št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022) objavila Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2722/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja.

Sprememba se nanaša na višino povračila stroškov za prehrano, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po novem do višine 7,96 € za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več. Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim stavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,99 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Spremenjeni 2. člen uredbe se začne uporabljati za povračila stroškov za prehrano med delom za september 2022, do takrat pa se uporablja 2. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21 in 87/22).

Sprememba neposredno vpliva tudi na pravice iz nekaterih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki imajo zneske povračil stroškov vezane na višino neobdavčenih zneskov po uredbi.

Kolektivne pogodbe, pri katerih ima sprememba uredbe neposreden vpliv na višino povračil stroškov za prehrano, so naslednje:

  • KP ELEKTROGOSPODARSTVO
  • KP ELEKTROINDUSTRIJA
  • KP GOZDARSTVO
  • KP KOVINSKA INDUSTRIJA
  • KP KOVINSKI MATERIALI IN LIVARNE
  • KP LESARSTVO
  • KP PREMOGOVNIŠTVO
  • KP ZAVAROVALSTVO
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj