Digitalna akademija za občine - varovanje osebnih podatkov in zasebnosti občine ocenjujejo kot najpomembnejšo digitalno kompetenco

Digitalna akademija za občine - varovanje osebnih podatkov in zasebnosti občine ocenjujejo kot najpomembnejšo digitalno kompetenco

30. 08. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: IPPR agencija za komuniciranje, https://ippr.si/

T.i. pametne lokalne skupnosti, kot sta Zgornja Kungota in Šmarje pri Kopru, že izkoriščajo moč tehnologije in družbenih inovacij. Na ta način rešujejo lastne izzive in izzive prebivalcev ter krepijo obstoječe prednosti, s čimer lahko pripomorejo k boljšemu delovanju občinskih uprav, trajnostnemu razvoju turizma, predvsem pa so prijaznejše do svojih prebivalk in prebivalcev. V občini Kungota, na primer, so s pomočjo naprednih digitalnih rešitev razvili inovativno prakso lokalne mobilnosti za starejše. Ker pa se lokalne skupnosti pogosto soočajo z vrzelmi v znanju, veščinah in spretnostih s področja digitalizacije, zelenih in čistih tehnologij, so se v digitalnem inovacijskem stičišču 4PDIH, med drugim tudi v sklopu Interreg projekta Carpe Digem, odločili, da želijo prispevati k razvoju tovrstnih veščin. Zato so ustanovili Digitalno akademijo za občine. Tako so med zaposlenimi in občinskimi funkcionarji izvedli raziskavo glede digitalnih kompetenc, da bi vsebine akademije kar najbolj prilagodili njihovim potrebam. Intervjuvanci so kot najpomembnejše digitalno kompetenco opredelili varovanje osebnih podatkov ter zasebnosti.

Občine kot najpomembnejše področje digitalnih kompetenc ocenjujejo varnost

Anketiranci so med vsemi petimi področji evropskega referenčnega okvira DigComp (tj. informacijska pismenost, komuniciranje in sodelovanje, izdelovanje digitalnih vsebin, varnost, reševanje problemov) kot najpomembnejše opredelili področje varnosti. Med vsemi kompetencami so kot najpomembnejše navedli veščine varovanja osebnih podatkov ter zasebnosti. Pri tem so izpostavili, da bi potrebovali pomoč pri ozaveščanju in premagovanju strahu pred digitalizacijo. Kot drugo področje po pomembnosti so občine ocenile informacijsko pismenost, kamor spadajo brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin. Med drugim želijo izboljšati interoperabilnost in avtomatizirati dokumentno poslovanje, vključno s komunikacijo in arhiviranjem.

Relativno majhen pomen predstavniki občin dajejo prizadevnemu državljanstvu

Zanimivo je, da predstavniki občin dajejo dokaj majhen pomen prizadevnemu državljanstvu s pomočjo digitalnih tehnologij. Tu gre za participativno skupinsko odločanje občanov ter vodstva občine o porabi določenega dela proračuna. Veliko večji pomen pripisujejo upravljanju z digitalno identiteto in izboljšanju komuniciranja ter medsebojnega sodelovanja. Prav tako je treba izpostaviti, da so kot najmanj težavno področje izpostavili izdelovanje digitalnih vsebin, kljub temu da se zavedajo pomembnosti avtorskih pravic in licenc.

Reševanje problemov še vedno trn v peti

Med bolj zahtevne kompetence so pričakovano uvrstili reševanje problemov. Gre za področje, ki v prvi vrsti omogoča prepoznavanje težav in nato ustrezno reševanje. Izziv nastane, ko je treba znati oceniti potrebe oziroma probleme ter nato identificirati, ovrednotiti, izbrati in uporabiti digitalna orodja in možne tehnološke odzive za njihovo reševanje.

Sodelovala več kot četrtina slovenskih občin

Raziskava je vsebovala 21 t. i. digitalnih kompetenc, razporejenih po petih sklopih, te pa so osebe, vključene v raziskavo, ocenjevale glede na pomembnost pri njihovem delu. Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 124 oseb iz 62 različnih občin. Analiza potreb in prioritet je močno pripomogla k nadaljnjemu oblikovanju programa Digitalne akademije za občine. V 4PDIH si bodo na podlagi zbranih rezultatov prizadevali pridobiti dodatna finančna sredstva za pripravo programa usposabljanj in njihovo izvedbo. Dodatne informacije in celotna analiza so na voljo na: https://4pdih.com/gradiva/?tab=mesta-in-skupnosti#digitalnekompetenceobcin.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj